Leerlingen zijn dik tevreden over scholen in Zweden

Zweedse scholen

Kinderen zijn blij met hun school. Foto: Dmitriy Shironosov

Vergeleken met andere landen bereiken de Zweedse scholen het ene dieptepunt na het andere, maar de leerlingen in Zweden zijn dik tevreden met het basisonderwijs.

“Ons leerlingenonderzoek toont aan dat Zweedse kinderen zich veilig voelen op school en de wil hebben om er te slagen. De leerlingen zijn niet het probleem op school. De uitdaging zit erin om het onderwijs te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de leerlingen zich gemotiveerd voelen”, zegt Håkan Sörman.

Sörman is directeur van Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), de vereniging van Zweedse gemeenten en provincies. De SKL publiceerde vandaag de resultaten van een groot vergelijkend onderzoek. Daaruit blijkt onder meer dat 93 procent van de leerlingen in het vijfde schooljaar (vergelijkbaar met groep 7 in Nederland) zich veilig voelt op school, en 94 procent in het zesde schooljaar.

Van de leerlingen in het vijfde jaar krijgt 94 procent naar eigen zeggen de hulp die ze nodig hebben. Dat ligt op 86 procent in het zesde jaar.

Leerlingen zijn wel minder gemotiveerd

Met motivatie en nieuwsgierigheid is het slechter gesteld op de scholen in Zweden. Van de kinderen in het zesde leerjaar voelt slechts 46 procent zich aangespoord om méér te leren. In het vijfde jaar ligt dit percentage op 74.

Håkan Sörman

Håkan Sörman hoopt op trendbreuk. Foto: SKL

De resultaten zijn desondanks bemoedigend naar Zweedse begrippen. “Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal leerlingen gestegen dat aan de voorwaarden voor het gymnasium voldoet. De stijging is wel klein, met 0,1 procent naar 87,6 procent. Ook de rapporten zijn wezenlijk verbeterd, niet in het minst voor jongens. We hopen dat dit een trendbreuk is”, zegt Sörman.

In totaal deden 104.000 leerlingen van basisscholen uit 185 gemeenten mee aan het onderzoek. De beste scores op het gebied van kennisverwerving werden gehaald door scholen in Danderyd, Täby, Lomma, Lidingö, Vellinge, Öckerö en Ystad.

Slechte score bij PISA

Het Zweedse onderwijs staat hoog op de politieke agenda. Dit komt door de slechte scores van Zweedse leerlingen in de zogeheten PISA-onderzoeken, een vergelijking van leerlingen in een groot aantal landen.

De Zweedse leerlingen scoren in de PISA-tests de laatste jaren steeds slechter, vergeleken met leeftijdsgenoten in de rest van de wereld. Behoorde Zweden enkele decennia geleden nog bij de koplopers van Europa, tegenwoordig zit het land in de achterhoede. Een nieuw PISA-onderzoek bevestigde deze trend vorige week.

De overheidsdienst Skolverket heeft geen eenduidige verklaring voor de teruggang. Het is waarschijnlijk een combinatie van factoren, meldt de dienst in het SKL-rapport. Een deel heeft te maken met de school, een ander deel met veranderingen in de samenleving.

Zweeds onderzoek minder somber dan PISA

“Het PISA-resultaat toont een donker beeld van de ontwikkelingen op het gebied van wiskunde, natuurwetenschappen en begrijpend lezen, maar als we uitgaan van ons nationale controlesysteem, is de problematiek rond de Zweedse schoolresultaten veel ingewikkelder”, stelt de SKL.

De cijfers die het SKL aanhaalt wijzen op sterke verschillen tussen de resultaten van de nationale en de internationale (PISA-)onderzoeken.

Wie de ontwikkelingen binnen Zweden bekijkt, ziet namelijk dat de rapportcijfers voor wiskunde bij Zweedse leerlingen sinds 2002 maar licht achteruit zijn gegaan, terwijl het aantal leerlingen dat het wiskunde-examen haalt na een kleine daling de laatste twee jaar weer stijgt.

Het aantal kinderen dat op het rapport voldoende scoort voor Zweeds is sinds 2000 redelijk stabiel en zelfs licht gestegen. De resultaten voor begrijpend lezen zijn elk jaar anders en laten geen trend zien. Het ene jaar is er een daling, het andere jaar een stijging.

De PISA-onderzoeken laten echter zowel bij wiskunde als taal elk jaar weer een dramatische teruggang zien.

Niet alleen Zweden

De problemen beperken zich niet tot scholen in Zweden. Ook Nederland en België horen bij de tien landen waar de schoolresultaten sinds 2000 het sterkst achteruit zijn gegaan.

De meeste vooruitgang boeken leerlingen in China, Israel, Singapore, Turkije en Mexico.

Reacties

reacties

Lees meer over:,