Hoogte pensioen in Zweden verschilt per streek

Pensioenen in Zweden

Zweedse vrouwen krijgen minder pensioen dan mannen. Foto: Patrizia Tilly

Als de lonen hoog zijn, dan geldt dat vaak ook voor het pensioen. In Zweden is dat niet anders. Maar een laag pensioen betekent niet altijd armoede.

Gepensioneerde inwoners van Stockholm hebben het hoogste gemiddelde pensioen in hun land: 20.812 kronen per maand (ongeveer 2287 euro). Vreemd is dat niet: de salarissen in de hoofdstad zijn veelal hoger dan op andere plaatsen in Zweden.

Op het eiland Gotland in de Oostzee verdienen de mensen aanzienlijk minder. Het pensioen is daar het laagst van heel Zweden: gemiddeld 16.873 kronen (1854 euro). Dat heeft verzekeraar Folksam berekend. Maar de cijfers van Folksam tonen ook aan dat de inwoners van Gotland een bijna even groot vermogen bezitten als de Stockholmers: ongeveer een miljoen kronen.

Als de nood aan de man komt, hebben ze dus dezelfde reserve. En misschien is wonen op Gotland dan zelfs gunstiger, want het leven is er beduidend goedkoper. Het kleinste privévermogen hebben daarentegen de inwoners in Västernorrland: een half miljoen kronen.

Mannen en vrouwen

Folksam constateert dat er ook verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. In de provincies Västmanland en Halland krijgen vrouwen maar 70 procent van het pensioen van mannen. De kleinste verschillen zijn op Gotland en in Jämtland waar vrouwen 84 respectievelijk 82 procent krijgen van wat de mannen ontvangen. Het laagste pensioen krijgen vrouwen in Blekinge: 14.715 kronen (1621 euro).

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat veel gepensioneerden in Zweden nog werken en hiervoor betaald krijgen. Anderen hebben inkomsten uit onroerend goed of andere bezittingen.

In de provincie Kronoberg, Småland, heeft 54 procent van de gepensioneerden nog inkomsten uit werk of uit vermogen. Het gaat om gemiddeld 50.836 kronen per jaar. Het minst werken de gepensioneerden in het naburige Blekinge: 39 procent haalt daar gemiddeld 40.550 kronen binnen.

Wanneer met pensioen?

De pensioensgerechtigde leeftijd in Zweden is flexibel. Wie wil kan met 61 jaar een beroep doen op het algemeen pensioen, maar ook het recht behouden om tot de 67e verjaardag door te werken. Het is mogelijk om in eerste instantie voor een lager pensioen te kiezen en tegelijk te werken.

Sommige beroepen kunnen eerder met pensioen. Brandweerlieden kunnen het al op hun 58e.

De pensioenopbouw is van vele factoren afhankelijk; feitelijk zijn er meerdere soorten pensioen. Er zijn ook particuliere spaarplannen. Wat iemand tijdens zijn of haar werkende leven verdient, is maatgevend.

Garantiepensioen?

Wie tenminste veertig jaar in Zweden heeft gewoond, heeft recht op een volledig garantiepensioen, dat pas vanaf de 65e verjaardag wordt betaald. Dit is een basisbedrag wat in 2014 op 7880 kronen voor ongetrouwden neerkomt en 7030 kronen voor getrouwden.

Veel mensen die emigreren naar Zweden hebben korter dan veertig jaar in Zweden gewoond als ze willen stoppen met werken. Bij hun is het bedrag aangepast aan het aantal jaren dat ze in Zweden werkten en dus lager. De inspectie voor sociale verzekeringen doet momenteel een onderzoek naar de gevolgen.

De overheidsdienst Pensionsmyndigheten houdt bij waar iemand recht op heeft en stuurt elk jaar een prognose naar iedereen met een persoonsnummer. Deze zit in een opvallende oranje envelop.

Reacties

reacties

Lees meer over:, ,