Zweden blijven tegen invoering van euro

Zweden en de euro

De meeste Zweden willen geen euro. Foto: Annemarie Kopacz

Ruim drie op de vier Zweden (77 procent) is tegen invoering van de euro in hun land. Slechts 13 procent zou voor hebben gestemd als er in mei een referendum over invoering was gehouden.

De tegenstand is vrijwel gelijk bij mannen (78 procent) en vrouwen (77). Bij de voorstanders zijn iets meer mannen. Deze cijfers zijn vandaag bekend gemaakt door het Zweedse bureau voor de statistiek.

De Zweden hebben in 2003 een écht referendum gehouden over dit thema. Toen waren 55,9 procent van de Zweden tegen en 42 procent voor. Om die reden heeft Zweden nog altijd de kroon als munteenheid.

Schuldenbergen

Het aantal tegenstanders is in elf jaar dus fors gegroeid. Die toename deed zich echter pas voor het eerst voor in 2010, toen in het kielzog van de economische wereldcrisis een groot aantal EU-landen in de problemen kwam. Tot die tijd was het aantal tegenstanders van de euro in Zweden zelfs drastisch verminderd; in november 2009 waren er in Zweden haast even veel voor- als tegenstanders.

De schuldenbergen van eurolanden als Griekenland, Spanje en Ierland hebben de bevolking echter wantrouwiger gemaakt. Ze zijn bang dat ze opdraaien voor de fouten van anderen als Zweden de euro aanneemt. Desondanks menen economen dat het Scandinavische land meer voordelen dan nadelen zou hebben bij invoering van de Europese munt.

EU-lidmaatschap

De Zweedse bevolking mag de euro dan niet lusten, ze staat wel alleszins positief tegenover het Zweedse lidmaatschap van de EU. Bijna de helft, 48,4 procent, is voorstander, waarbij er iets meer mannen dan vrouwen zijn. Slechts 21,8 procent is uitgesproken tegen. De rest heeft geen mening.

Het aantal voorstanders zit na een inzinking tussen mei 2011 en mei 2013 zelfs weer in de lift, al is het nog een paar procent verwijderd van de 55 procent voorstanders in 2009. Toen Zweden in 1994 koos voor toetreding tot de EU was 52,3 procent voor en 46,8 procent tegen.

Reacties

reacties