Roma slecht behandeld in Zweden

Roma zijn in Zweden systematisch slecht behandeld. Tot die conclusie komt de Zweedse minister van integratie Erik Ullenhag. Hij zei dit bij de presentatie van een witboek.

Het witboek is samengesteld in opdracht van de regering. Het bestaat uit onderzoeken, archiefmateriaal en interviews. De minister noemt het verhaal van de Roma in Zweden een onbekend en donker hoofdstuk in de Zweedse geschiedenis.

Tweederangsburgers

Roma in Zweden

Roma-meisje. Foto: Keith Levit.

Volgens Ullenhag zijn de Roma in de vorige eeuw consequent behandeld als tweederangsburgers. Burgers en overheden in Zweden hebben zich systematisch door vooroordelen laten leiden. Racisme en uitsluiting waren aan de orde van de dag.

Roma konden vaak geen woningen huren en werden zo gedwongen om in “zigeunerkampen” te blijven wonen, hoewel velen dit niet wilden. Tussen 1914 en 1954 was het officieel verboden voor Roma om zich in Zweden te huisvesten. Ook werden ze in een aantal gevallen onder dwang gesteriliseerd.

Hoewel de positie van Roma in Zweden de laatste decennia is verbeterd en de overheid officieel geen onderscheid meer mag maken tussen volkeren, leven oude vooroordelen verder. Vorig jaar nog werd bekend dat de politie in Malmö een speciaal register bijhield van Roma, waarin ook kinderen werden opgenomen. Dit leidde tot een storm van kritiek.

Voor zover bekend kwamen de eerste Roma naar Zweden in het begin van de zestiende eeuw. Hoeveel Roma er momenteel in Zweden wonen, is niet bekend. Schattingen lopen uiteen van 50.000 tot 100.000.

Reacties

reacties