SAS botst bijna met Russisch spionagetoestel

Iljoesjin spionagevliegtuig bij Zweden

De piloten zagen een Iljoesjin van dit type. Foto: Dmitry Terekhov

Opnieuw een incident met het Russisch leger vlakbij de Zweedse kust: een SAS-vlucht kwam bijna in botsing met een spionagevliegtuig uit Rusland.

Het incident deed zich voor op 3 maart maar lekte vandaag pas uit. Een SAS-toestel steeg op vanaf Kastrup bij Kopenhagen met bestemming Rome. Aan boord waren 132 passagiers.

Kort na de start kreeg de bemanning bericht dat er een ongeïdentificeerd vliegtuig op de route zat en recht op ze af kwam. Het onbekende toestel was door een radarstation opgepikt maar bleek niet zichtbaar op het systeem van de Scandinavische luchtverkeersleiding.

De vliegtuigen passeerden elkaar op een afstand van slechts 90 meter, boven internationaal water circa 50 kilometer ten zuidwesten van Malmö. Als veiligheidsregel geldt dat er in de lucht minimaal 300 meter tussen vliegtuigen moet zitten.

Iljoesjin

Het onbekende toestel is later door Defensie in Zweden geïdentificeerd als een Iljoesjin Il-20 M. Volgens Defensie-expert Johan Tunberger wordt dit alleen door Rusland gebruikt.

De opvatting dat het om een spionagevliegtuig gaat, wordt versterkt door het feit dat de SAS-piloten geen beschildering of andere kentekens hebben gezien.

“Alle militaire vliegtuigen moeten beschilderd zijn. Het moet duidelijk zijn uit welk land ze komen”, aldus Tunberger tegenover de Zweedse televisie. “Dit incident volgt een patroon. Rusland versterkt zijn leger en oefent meer agressief.”

Koude Oorlog

Stephan Persson Tyrling van de Hogeschool voor Defensie spreekt van een “zeer ernstig incident”. De activiteiten van Rusland op de Oostzee doen hem denken aan de Koude Oorlog.

De voorbije twee jaar zijn er meerdere voorvallen geweest waarbij het leger van Rusland was betrokken. Russische straaljagers vlogen in de smalle internationale zone tussen Gotland en Öland en simuleerden een aanval op Zweden.

Tijdens de Koude Oorlog waren er vaker oefeningen van het Sovjet-leger in de buurt van Zweden. Het beroemdste incident deed zich op zee voor, toen in 1981 een kernonderzeeër van de Sovjet-Unie aan de grond liep bij Karlskrona.

Reacties

reacties