“Nadruk op Zweeds leren leidt tot achterstand”

Kinderen die Zweeds leren

Gaat Zweeds ten koste van andere vakken? Foto: Jacek Chabraszewski

Zweeds leren gaat bij kinderen die nieuw zijn in Zweden vaak ten koste van kennis in andere vakken. Dit leidt tot frustratie en achterstand.

In het onderwijs aan deze nieuwkomers ligt de nadruk te zeer op de Zweedse taal. Tot die conclusie komt Skolinspektionen, de Zweedse onderwijsinspectie.

De dienst volgde 35 leerlingen in Alingsås, Kalmar, Katrineholm, Lerum, Malmö, Sandviken, Stockholm, Strömsund, Täby en Västerås, allemaal in de klassen 7 tot en met 9. Dit zijn de hoogste groepen van de negenjarige Zweedse basisschool.

De kinderen werden willekeurig gekozen, maar hadden wel gemeen dat ze niet langer dan vier jaar in Zweden woonden.

Aparte klassen

Volgens de Zweedse onderwijsinspectie vinden leraren en rectoren het ’t belangrijkst dat kinderen die nieuw zijn in Zweden de taal leren. In het begin krijgt dit de meeste aandacht.

De kinderen leren Zweeds vaak afgezonderd van de andere leerlingen. Dit gebeurt meestal in aparte klassen, met kinderen van uiteenlopende leeftijden. Soms zitten nieuwkomers wel twee jaar in zulke “voorbereidingsklassen”, constateert de inspectie.

Andere vakken

De leraren die deze klassen leiden zijn vaak opgeleid om Zweeds als tweede taal aan te leren. Het ontbreekt veelal aan docenten die andere vakken beheersen. Het gevolg is dat veel kinderen een deel van de kennis verliezen die ze al hebben op andere gebieden dan taal.

Bovendien leren de kinderen Zweeds beter als ze gelijktijdig andere vakken krijgen, constateert de projectleiding.

De leerlingen willen zo snel mogelijk in een gewone klas komen, samen met leeftijdsgenoten. Volgens de inspectie zijn ze op zich heel gemotiveerd om te leren en om zich te ontwikkelen. Maar ze voelen zich gefrustreerd en raken qua kennisniveau achterop bij hun leeftijdsgenoten.

Het kan wel

Het probleem lijkt voor een belangrijk deel organisatorisch van aard.

“Veel leraren werken er hard aan om nieuw aangekomen leerlingen onderwijs te geven dat is aangepast aan hun omstandigheden en behoeften. Maar de docenten staan vaak alleen in deze belangrijke taak. Bij de meeste scholen die we bezochten ontbreekt het aan algemene structuren, samenwerking en leiding die het onderwijs aan deze leerlingen ondersteunen”, zegt Andre Brink Pinto, projectleider van Skolinspektionen.

“Het onderzoek toont aan dat het zeker mogelijk is om deze nieuwe leerlingen een goede opleiding te bieden. Om daarin te slagen is wel overeenstemming nodig in de aanpak. Ook moeten medewerkers op de school gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen en moeten leerkrachten over de nodige kennis en vaardigheden beschikken voor het onderwijs aan de nieuwkomers.”

Reacties

reacties

Lees meer over:, , ,