Moederdag in Zweden nog altijd nodig

Moederdag in Zweden

Moederdag in Zweden: al sinds 1919 traditie. Foto: Inspirestock

Zondag is het moederdag in Zweden. Ja, zelfs in een land dat zich graag als feministisch presenteert wordt dit traditionele feest gevierd. De reden: ook in Zweden doen vrouwen nog altijd het grootste deel van het huishouden. Maar het wordt wel steeds minder.

Volgens een onderzoek van het Zweedse bureau voor statistiek wordt 56 procent van het huishoudelijk werk gedaan door vrouwen. Dit is een percentage uit 2010, de laatste keer dat het bureau zulke cijfers presenteerde.

Maar mannen doen wel steeds meer. In 1990 deden vrouwen nog 62 procent van het werk en in 2000 ging het om 60 procent.

De vrouwen verdelen het huishoudelijk werk over de hele week, terwijl de mannen vooral in het weekend thuis een handje meehelpen.

Vrouwen vaker ziek

Ondanks die positieve trend klinken er in Zweden toch nog waarschuwende woorden. Zo meldt Försäkringskassan dat vrouwen nog altijd een groter risico lopen om langdurig ziek te worden. Hieronder wordt een ziekmelding verstaan van minimaal twee weken.

Een Zweedse vrouw met twee kinderen meldt zich volgens de instantie twee keer vaker ziek dan mannen met twee kinderen. Het verschil direct voor en na het eerste kind is beduidend kleiner, hoewel ook dan vrouwen iets vaker ziek zijn.

Een veelgehoorde hypothese is dat vrouwen minder vaak ziek zijn als mannen nog meer hun best doen in het huishouden. Maar er is meer: de kinderen spelen zelf ook een rol.

Ouderschapsverlof

Försäkringskassan is het ziekenfonds van Zweden. Het is ook de instantie die kinderbijslag uitbetaalt en de vergoedingen voor ouderschapsverlof.

In Zweden hebben ouders recht op 480 dagen ouderschapsverlof totdat het kind 8 jaar oud is. Ze kunnen wegblijven van hun werk om voor het kind te zorgen of gewoon voor een dagje uit met zoon of dochter.

Försäkringskassan betaalt hiervoor een vergoeding (fördäldrapenning) die in 390 van de 480 dagen gelijk is aan ziekengeld. Voor de overige 90 dagen geldt een vergoeding van 180 kronen per dag.

Zowel mannen als vrouwen kunnen ouderschapsverlof opnemen. De moeders doen dit echter veel meer dan de vaders. In totaal 76 procent van het ouderschapsverlof wordt door vrouwen opgenomen.

Die cijfers ondersteunen de opvatting dat vrouwen zich meer bezighouden met de opvoeding van de kinderen, náást het huishoudelijk werk. Een dubbele last, die weleens het verschil in ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen kan verklaren.

Instructies voor moederdag

Hoe hoort het dan, zo’n moederdag in Zweden? In 1919 vierden de Zweden het feest voor het eerst. Nordiska Museet in Stockholm, het museum voor volkscultuur, heeft de instructies die destijds werden verspreid. Het is opmerkelijk dat de vader hierin nauwelijks een rol speelde.

Op moederdag diende allereerst de vlag te worden gehesen. De kinderen moesten mama in bed komen begroeten met een lekkere koffie en brood, bereid door het kroost. Ook bloemen en een geschenkje hoorden erbij.

De kinderen waren de hele dag verantwoordelijk voor het huishouden. Moeder mocht genieten van de rust. Na de middagkoffie of ’s avonds was er een kleine plechtigheid waaraan de vader moest meewerken. Voor de rest was er geen sprake van papa in de instructies.

Kinderen die om een of andere reden niet aanwezig konden zien, moesten een telegram of ansichtkaart sturen.

Er is sinds 1919 veel veranderd, maar deze instructies kunnen ook 95 jaar later nog worden opgevolgd. Al mag papa zondag wel iets meer aanwezig zijn.

Reacties

reacties

Lees meer over:, ,