Waar is (geen) woningnood in Zweden?

Hoe staat het met de woningmarkt in de Zweedse gemeente van je keuze? Is er woningnood? Dat is nu eenvoudig uit te zoeken met de resultaten van een enquête verricht door de overheidsdienst Boverket.

De dienst verzamelde gegevens over de woningmarkt in alle 290 gemeenten in Zweden. Die zijn gebundeld in een Excel-spreadsheet die hier gratis te downloaden is. De tekst is in het Zweeds.

Het is ook mogelijk om op Google Maps een kaart met de belangrijkste informatie te bekijken. Klik op het kaartje beneden en de grote kaart op Google Maps verschijnt in een nieuw tabblad of venster. Kies een gemeente en er opent een tekstveld met antwoorden op enquêtevragen.

kaart-woningmarkt-zweden

In het overzicht valt per gemeente onder meer te lezen of er een tekort is aan woningen, hoe de situatie er over vijf jaar uitziet en waar een wachtlijst is voor bouwpercelen.

Conclusies

Uit de enquête zijn algemene conclusies te trekken. Meer dan de helft van de gemeenten in Zweden heeft te weinig woningen in verhouding tot de vraag. Er is vooral behoefte aan goedkope en kleine woningen.

Op de korte termijn zijn er in de drie grootste steden geen positieve veranderingen te verwachten. Integendeel, Stockholm en Malmö verwachten dat de woningnood in deze steden de komende vijf jaar alleen maar toeneemt. Göteborg houdt rekening met een onveranderde situatie.

Het aantal studentenwoningen in Zweden neemt de komende jaren wel toe. Meerdere gemeenten doen pogingen om het makkelijker voor jongeren te maken om een woning te krijgen. Vanaf 2015 zullen er ook meer aangepaste woningen voor senioren komen.

Reacties

reacties

Lees meer over:,