Meer banen in Zweden, maar niet voor iedereen

Meer banen in Zweden

Meer werk én ook meer werkzoekenden in Zweden. Foto: DNZ/123rf

Er komen in 2014 en 2015 meer banen in Zweden, maar ook meer mensen die werk zoeken. Het saldo zal echter positief zijn. Dit zegt het Zweedse arbeidsbureau in een nieuwe prognose. De arbeidsmarkt voor migranten verbetert ondertussen lichtjes, maar het regeringsbeleid krijgt desondanks kritiek – uit eigen kring.

Arbetsförmedlingen verwacht dat er dit en volgend jaar 95.000 banen in Zweden bij komen. Dat werk zal vooral in de dienstensector zijn en met name in de stedelijke regio’s Stockholm, Västra Götaland en Skåne.

Die drie gebieden zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de nieuwe jobs. Op de eerste plaats omdat daar de dienstensector het sterkst is ontwikkeld, maar ook omdat er voldoende geschikt personeel beschikbaar is.

Platteland raakt achterop

Hoewel de banengroei zich in elke provincie in meer of mindere mate voordoet, blijven de landelijke gebieden in Zweden achter. Het aantal arbeidskrachten op het Zweedse platteland daalt, wat een toekomstige groei van de werkgelegenheid in die gebieden zal bemoeilijken.

Mikael Sjöberg, directeur-generaal van Arbetsförmedlingen, is al bij al positief over de prognoses. “Dat de werkgelegenheid in de komende twee jaar toeneemt is verheugend. Wij hebben een centrale rol in het beantwoorden van de stijgende vraag naar arbeidskrachten. De uitdaging is nu om onze dialoog te intensiveren en nog dichter bij de werkgevers te staan om ze te helpen de juiste competentie te vinden.”

Meer migranten aan het werk

Nieuwe cijfers van het Zweedse bureau voor statistiek tonen ondertussen aan dat er sinds 2005 meer mensen met een buitenlandse achtergrond aan werk in Zweden zij gekomen dan voorheen. Vandaag werkt 75,8 procent van de inwoners van Zweden die elders zijn geboren, wat 3,9 procent meer is dan in 2005.

Het scheelt hoe lang iemand in het land woont. Van de mensen die korter dan negen jaar in Zweden zijn, heeft 69,5 procent nu werk. Van de mensen die tussen 10 en 19 jaar in Zweden wonen heeft 77,6 procent een baan en van diegenen die er 20 tot 29 jaar zijn, werkt 82,1 procent. Het aantal werkenden dat langer dan drie decennia in Zweden woont, ligt lager omdat in deze groep veel gepensioneerden zitten.

Het onderzoek toont tevens aan dat migranten met een hoge opleiding makkelijker werk vinden.

Meer werkzoekenden

Er zijn ook problemen. De werkloosheid onder migranten is met 16,3 procent nog altijd hoger dan onder mensen die in Zweden zijn geboren, van wie 6,4 procent geen werk heeft. In 2005 was 14,3 procent van de migranten werkloos.

De komende jaren bieden in dat opzicht niet zo heel veel kansen. De werkloosheid zal volgens het arbeidsbureau ondanks de extra banen maar licht dalen: van 8 procent nu naar 7,6 procent in 2015. Dat komt omdat er meer mensen werk zoeken in Zweden, meldt de instelling.

Van alle ingeschreven werklozen behoort 70 procent tot de “zwakke” groep, volgens het arbeidsbureau. Het gaat hierbij om mensen met weinig of geen opleiding, mensen met een niet-Europese afkomst, oudere werklozen (55-64 jaar) en mensen met een functiebeperking. Zij komen moeilijk aan werk.

“Het uitrusten en opleiden van werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt af staan, stelt hoge eisen aan het arbeidsbureau én de gemeenschap. Er zijn 114.000 geregistreerde werklozen die niet meer hebben dan lagere school”, zegt Mikael Sjöberg.

Politiek geen succes

Werkgelegenheid is een belangrijk onderwerp in de aanloop naar de Zweedse verkiezingen van september. Toen de centrumrechtse coalitie in 2006 het stokje overnam van links, beloofde ze meer werk. In een documentaire op de Zweedse zender SVT geven twee kopstukken van de regerende conservatieven echter toe dat hun politiek geen succes is gebleken.

Niet minder dan 30.000 langdurig werklozen werden ingezet in zogeheten Fase 3-banen om werkervaring op te doen. Het kon gaan om schoonmaakwerk, inpakken tot en met zinloze bezigheden zoals het overschilderen van al afgelakte meubels. De meeste van die mensen hebben nog altijd geen echte baan.

“Er is geen enkele regering in geen enkel land die met Fase 3 ooit succes heeft geboekt”, erkent nu de voormalige minister van werkgelegenheid Sven-Otto Littorin.

De minister van financiën Anders Borg voegt toe: “Of we nu spreken over garanties voor jongeren, stageplaatsen of maatregelen die de werkgelegenheid bevorderen: je moet het doen, je moet er geld voor uittrekken en het is beter dan niets doen. Maar je moet niet de verwachting hebben dat het bijzonder effectief is.”

De werkloosheid is in Zweden hoger dan in Nederland (waar rond 7 procent geen werk heeft) en ligt iets lager dan in België (rond 8,5 procent).

Reacties

reacties