Fiscus gaat na wie huis in Zweden verhuurt

Huis in Zweden verhuren

Een huis in Zweden verhuren is niet altijd belastingvrij. Foto: 3quarks

Wie in Zweden een huis verhuurt maar zelf in Nederland of België woont, kan rekenen op een extra controle van de Zweedse belasting.

De Zweedse belastingdienst Skatteverket is met een onderzoek begonnen naar de verkoop en verhuur van bospercelen en onroerend goed door mensen die in het buitenland wonen. Daar zou, bewust of onbewust, fraude mee worden gepleegd.

“We hebben aanwijzingen dat verkopen van bossen en onroerend goed door eigenaren die in het buitenland wonen niet correct worden aangemeld. Dit geldt ook voor de verhuur van woningen als die belast dient te worden”, zegt Henrik Lund van Skatteverket.

Huurinkomsten

Wie met het verhuren van bijvoorbeeld een vakantiehuisje in Zweden meer dan 50.000 kronen per jaar verdient (ongeveer 5490 euro), moet over de huurinkomsten belasting betalen. Ook als onroerend goed, bospercelen of daarmee samenhangende producten worden verkocht, dient dit aangegeven te worden.

Volgens de Zweedse fiscus zijn er zo’n 100.000 mensen die buiten Zweden wonen, maar in Zweden onroerend goed in eigendom hebben. Het gaat hierbij zowel om Zweden die naar het buitenland zijn verhuisd, als ook om burgers van andere landen die bijvoorbeeld een vakantiewoning in Zweden bezitten.

Eigendomsbewijzen

“De aangiftes die we krijgen, wijzen erop dat mensen niet op de hoogte zijn van de regels. We zien ook dat bij de verkoop of erfenis van onroerend goed niet altijd wordt gedacht aan de overdracht van de eigendomsbewijzen. Dit leidt tot problemen voor degene die het pand verkoopt omdat de verkeerde naam op het eigendomsbewijs staat”, zegt Henrik Lund.

Het is volgens hem goed om te weten dat de regels in Zweden niet altijd dezelfde zijn als die in het woonland. Skatteverket moet bovendien een correct adres hebben van degene die in Zweden een huis of bosperceel bezit.

“Als we niet het juiste adres hebben of alleen het Zweedse adres, bestaat de kans dat men de datum mist waarop ten laatste aangifte kan worden gedaan. Dan kan een vergoeding voor te late aangifte in rekening worden gebracht.”

Reacties

reacties