Vrouwen in Zweden lopen achter op mannen

Vrouwen in Zweden

De Zweedse man verdient meer dan zijn vrouwelijke collega. Foto: 123rf

Er is nog altijd geen sprake van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Zweden als het over inkomsten gaat. Vrouwen verdienen 86 procent van het loon van mannen. Ze krijgen 66 procent van het pensioen van het andere geslacht en hebben vaker deeltijdbanen.

Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Zweedse SCB, het bureau voor statistiek. Het SCB houdt sinds dertig jaar de ontwikkelingen bij op het gebied van inkomens van mannen en vrouwen.

Hoewel Zweden zichzelf graag beschouwt als het meest feministische land ter wereld, is de gelijkstelling of gelijkberechtiging van beide geslachten in de praktijk nog veraf. De oorzaken daarvan zijn legio, blijkt uit het rapport van het bureau. Er is wel een lichte trend naar meer gelijkheid.

Beroepen

Dat vrouwen minder verdienen ligt bijvoorbeeld sterk aan hun beroepskeuze. Ze kiezen vaak andere beroepen dan mannen in branches waarin niet altijd even veel te verdienen valt. Maar, constateert het SCB, ook in beroepen waarin traditioneel meer vrouwen werkzaam zijn, verdienen de mannen gemiddeld iets meer.

Vrouwen werken ook meer deeltijds dan mannen. Op dit gebied is er wel een trend naar meer gelijkheid. Nu heeft 30 procent van de vrouwen een deeltijdbaan; in 1987 was dit nog 45 procent. Vooral vrouwen van boven de 24 hebben meer voltijdse banen. Het aantal mannen in deeltijdbanen steeg in dezelfde periode van 6 naar 11 procent.

Uit de statistieken blijkt, niet verrassend, een verband te bestaan tussen deeltijds werken en het hebben van jonge kinderen. Een vrouw met thuiswonende kinderen werkt minder.

Ook economische ontwikkelingen spelen een rol. Het aantal tijdelijke functies is de laatste dertig jaar sterk toegenomen, zowel bij mannen als vrouwen. Er zijn echter meer vrouwen met een uitzendbaan of job als invalkracht dan vrouwen.

Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof in Zweden maakt het sinds veertig jaar mogelijk voor zowel mannen als vrouwen om betaald vrij te nemen als ze jonge kinderen hebben. Van al deze verlofdagen wordt 75 procent door vrouwen opgenomen en 25 procent door mannen. Dertig jaar geleden namen vrouwen nog 94 procent van alle dagen op en mannen maar 6.

Hier is dus ook een trend naar meer gelijkheid, al zullen deze ontwikkelingen volgens sommigen niet snel genoeg gaan.

Pensioen

Factoren als loon en vast of tijdelijk werk bepalen de hoogte van het pensioen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrouwen in Zweden een beduidend lager pensioen krijgen dan mannen: slechts 66 procent van wat de gemiddelde gepensioneerde man maandelijks op zijn rekening ontvangt.

De cijfers zijn koren op de molen van de feministische partij Feministikt Initiativ die hoopt in september haar entree te maken in het Zweedse parlement.

Reacties

reacties