Hoe krijg je een Zweeds persoonsnummer?

Zweeds persoonsnummer en ziektekostenverzekering

De ziektekostenverzekering is soms een struikelblok. Foto: 123rf

Een Zweeds persoonsnummer is essentieel om in Zweden te kunnen wonen en werken. Wie gaat emigreren naar Zweden ontkomt er niet aan om een dergelijk nummer aan te vragen. Maar hoe krijg je het?

Nog altijd heerst er verwarring over hoe je als Nederlander of Belg in Zweden een persoonsnummer kunt krijgen. Veel problemen kunnen worden voorkomen als emigranten zichzelf beter informeren voordat ze gaan verhuizen. Voor mensen die op basis van eigen vermogen in Zweden willen wonen, is er wel een struikelblok dat soms niet te nemen blijkt: het aantonen van een geheel dekkende ziektekostenverzekering. Zonder werk of vaste inkomsten naar Zweden verhuizen, is dan ook riskant, zelfs al heb je al veel geld op de bank.

Wat is een persoonsnummer?

Het persoonsnummer is te vergelijken met het Nederlandse burgerservicenummer en het Belgische rijksregisternummer. Het is uniek voor elke inwoner van het land. De Zweden gebruiken het echter veel meer dan Nederlanders en Belgen. Het nummer wordt gevraagd om een telefoon- of elektriciteitsabonnement te kunnen afsluiten, om een postpakketje te gaan afhalen, om naar de dokter te gaan, als je op een wachtlijst voor een huurwoning wilt staan, om via Internet iets te kopen… Wie in Zweden een normaal leven wil leiden, kan niet zonder persoonsnummer.

Nederlanders, Belgen en andere EU-burgers die via emigratie naar Zweden komen, moeten het nummer zelf aanvragen. Skatteverket, de Zweedse belastingdienst, houdt het bevolkingsregister bij. Je moet voor de aanvraag persoonlijk naar een van de regionale belastingkantoren.

Het is verstandig om dit zo snel mogelijk na aankomst in Zweden te doen. Hiervoor moet je de volgende papieren meenemen:

 • paspoort of Europese identiteitskaart
 • documenten die je verblijfsrecht aantonen (hierover later meer)
 • trouwboekje, samenlevingscontract, verklaring van wettelijk samenwonen of andere documenten die je burgerlijke staat aantonen
 • geboorteakten van eventuele kinderen
 • verblijfsvergunning als je geen EU/EER-burger bent

Verblijfsrecht aantonen

Tot voor kort moest je ook bij de Zweedse immigratiedienst verblijfsrecht aanvragen. Dit is niet meer nodig zolang je aan de voorwaarden hiervoor voldoet. Die voorwaarden hangen samen met je inkomsten.

Om een persoonsnummer te krijgen moet je bij Skatteverket aantonen dat je verblijfsrecht hebt. Dit heb je als je behalve de bovenstaande documenten ook…

 • een baan hebt in Zweden voor minstens een jaar, of een eigen zaak (begint)
 • óf studeert in Zweden en een dekkende ziektekostenverzekering hiervoor bezit
 • óf voldoende eigen vermogen hebt om van te leven plus een dekkende ziektekostenverzekering voor een jaar.

Kom je met een heel gezin, dan hoeft slechts één gezinslid hieraan te voldoen. Partner en kinderen krijgen in dat geval automatisch ook verblijfsrecht. Voor het aantonen van je verblijfsrecht neem je het volgende mee (al naar gelang je situatie):

 • een ondertekend arbeidscontract van je Zweedse werkgever
 • óf papieren die aantonen dat je een eigen zaak hebt of gaat starten zoals facturen, kvitanties, inschrijfbewijs van een een onderneming, een huurcontract van een bedrijfspand, een diploma of relevant getuigschrift
 • óf inschrijfbewijs van een onderwijsinstelling in Zweden plus een verzekeringspolis voor een jaar en iets wat aantoont dat je voldoende geld hebt om een jaar van te leven
 • óf bankafschriften die je eigen vermogen aantonen plus een verzekeringspolis voor een jaar
 • óf bewijzen dat je pensioen, WAO of invaliditeitsuitkering hebt, plus een bewijs dat je een verzekeringspolis voor een jaar hebt.

Zolang je werk hebt of overtuigend kunt aantonen dat je een eigen zaak hebt of gaat starten, is er in de regel geen probleem. Je kunt dan binnen enkele weken het persoonsnummer in de brievenbus verwachten. Hierna kun je je inschrijven bij het Zweedse ziekenfonds Försäkringskassan en ben je ook verzekerd tegen ziektekosten.

Ziektekostenverzekering

Mensen die op basis van eigen vermogen in Zweden willen wonen lopen wel vaak tegen problemen aan. Zij moeten aantonen een dekkende verzekering te hebben voor een jaar.

Skatteverket kan immigranten in dit verband vragen naar formulieren van de types S1, E106, E109 of E121. Het probleem hiermee is dat Nederland dit soort formulieren lang niet altijd verstrekt omdat Nederland andere regeltjes hanteert dan Zweden.

Soms volstaat het laten zien van een verzekeringspolis van de Nederlandse maatschappij OOM om toch ingeschreven te worden in Zweden. In minder fortuinlijke gevallen kan het leiden tot langdurige discussies tussen Skatteverket en de aanvrager van het persoonsnummer. Al die tijd is er geen persoonsnummer.

Soms is een particuliere Zweedse verzekeraar bereid om een ziektekostenverzekering te verstrekken. Echter, als deze niet geheel dekkend is, kan ze toch worden afgewezen door de belastingdienst.

Het komt voor dat Skatteverket de aanvrager na verloop van tijd toch accepteert. Er zijn ook diverse gevallen bekend waarin dit niet gebeurde en EU-burgers ook na maanden aandringen en geduldig wachten geen persoonsnummer kregen.

Strijdig met EU-recht

Het koppelen van een ziektekostenverzekering aan inschrijving in het bevolkingsregister is mogelijk in strijd met het EU-recht, constateert het Zweedse handelscollege in een recent rapport. Het Europees gerechtshof vindt met name de eis dat een ziektekostenverzekering geheel dekkend moet zijn buiten alle proporties. Landen hebben verschillende opvattingen over wat “geheel dekkend” is en verzekeraars bieden niet altijd polissen aan die aan de Zweedse eisen voldoen.

Zweden en de EU zijn in gesprek over de kwestie. Tot die tijd is er geen pasklare oplossing en zijn immigranten overgeleverd aan de bereidwilligheid van de ambtenaren bij Skatteverket.

Reacties

reacties

Lees meer over: