Afval verwarmt bijna miljoen Zweedse huizen

Afvalverbranding in warmtekrachtcentrale in Zweden

Göran Skoglund bij de warmtekrachtcentrale Filborna. Foto: Media Room Sweden

Zweden springt creatief om met het afvalprobleem. Het land maakt er warmte en elektriciteit van. Bijna een miljoen huizen in Zweden worden verwarmd met afval. Niet alleen met vuilnis uit eigen land, maar ook afval geïmporteerd uit het buitenland.

De Zweedse huishoudens produceerden vorig jaar ruim 4,4 miljoen ton aan afval, blijkt uit recente cijfers van de landelijke afvalverwerkingsmaatschappij Afvall Sverige. Dat betekent dat de gemiddelde Zweed vorig jaar 461 kilo weggooide. Dit is 1,1 procent meer dan in 2012.

Van al dat Zweedse afval belandt minder dan 1 procent tegenwoordig op de vuilnisbelt. Veertig jaar geleden ging nog meer dan de helft van het afval daar naartoe.

Verbrandingsovens

Van de 4,4 miljoen ton vuilnis die het land vorig jaar produceerde, werd meer dan 2 miljoen ton gebruikt voor recyclage, en ongeveer even veel belandde in verbrandingsovens. Hiervan zijn er 32 in Zweden. De energie die daar vrij komt wordt gebruikt voor verwarming en elektriciteit.

Zo’n 950.000 Zweedse huishoudens worden zo verwarmd en 260.000 krijgen op deze manier stroom. Een toenemende hoeveelheid huisvuil wordt bovendien gebruikt voor biogas.

Zweden beschouwt zichzelf als wereldleider als het gaat om energiewinning uit afval. Inmiddels is deze manier van energievoorziening zo populair dat het Zweedse vuilnis niet meer volstaat. Het land verlicht nu ook het afvalprobleem van anderen.

“Afval is niet alleen afval, het is ook business”, zegt Anna-Carin Gripwall van Afvall Sverige. “We importeren ongeveer 800.000 ton per jaar en we bieden een dienst aan. Het afval dat we importeren komt vooral uit Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland en Italië.”

Europa’s modernste oven

De naar verluidt modernste warmtekrachtcentrale van Europa staat sinds een jaar in Helsingborg, aan de zuidwestkust. De Filborna-centrale, die wordt geëxploiteerd door Öresundskraft, is alleen al door de afmetingen imposant. Het gebouw is 155 meter lang en 50 meter hoog, met een 85 meter hoge schoorsteen.

Veertig procent van de huishoudens in de omgeving worden nu door Filborna van warmte voorzien. “Drie ton afval bevat even veel energie als één ton olie. Er zit dus heel veel energie in”, zegt Göran Skoglund van Öresundskraft.

Een deel van het afval is afkomstig van huishoudens, een ander deel van de industrie. “Twintig procent van wat Filborna verbrandt is geïmporteerd, voornamelijk uit Engeland”, zegt Skoglund. De Engelsen doen volgens hem graag zaken met Zweden, want in Groot-Brittannië worden almaar hogere belastingen geheven op vuilnisbelten.

Milieu-effecten

Vuilverbranding is lang niet overal in de wereld ingeburgerd. Er is zorg over de milieu-effecten. Het vuil verdwijnt uit het zicht, maar komt wel in de lucht, is de redenering. Dit draagt bij tot klimaatverandering.

Anna-Carin Gripwall is hiervan niet onder de indruk. “Als afval op de vuilnisbelt ligt, lekt het methaangas en andere broeikasgassen. Dat is natuurlijk niet goed voor het milieu. Afval verwerken tot energie is een verstandig alternatief dat het milieu minder belast, ook als je de bijproducten zoals verbranding en uitstoot door transport meerekent. Je exploiteert bovendien een energiebron die anders verloren zou gaan.”

Afvalscheiding

Göran Skoglund zegt dat Filborna minder dan de helft van de wettelijk toegestane uitstoot aan schadelijke gassen produceert. Hij benadrukt dat afval wel goed moet worden gescheiden. Alleen dan kan het in aanmerking komen voor verbranding.

“Metalen moeten worden verwijderd, evenals glas en voedingsmiddelen. Er mag ook geen gevaarlijk afval tussen zitten zoals batterijen, gloeilampen of ander elektrisch materiaal, noch verpakkingen of kranten. Dit moet allemaal gescheiden worden en voor recyclage worden bestemd.”

Een groot deel van die afvalscheiding doen de Zweden thuis. Ze leveren het vervolgens aan in de containerparken die je over het hele land verspreid vindt. Op termijn moeten mensen echter minder huisvuil produceren, meent Skoglund. Want de wereld heeft hoe dan ook een afvalprobleem, zegt hij.

Reacties

reacties

Lees meer over:, , ,