Werkloosheid in Zweden verder gedaald

De werkloosheid in Zweden daalt

Kantoor van Arbetsförmedlingen. Foto: Camilla Veide

De werkloosheid in Zweden daalt langzaam maar zeker. Wat een half jaar geleden nog leek op een mogelijk tijdelijke teruggang, lijkt nu een trend. Er komen meer banen in Zweden. Vooral jongeren profiteren hiervan.

Eind augustus waren er volgens Arbetsförmedlingen (het Zweedse arbeidsbureau) 371.000 mensen zonder werk, ofwel 7,8 procent van de beroepsbevolking. De vooruitzichten zijn goed, want er zijn minder nieuwe werklozen en meer nieuwe vacatures.

“De werkloosheid blijft dalen, vooral onder jongeren en mensen die korter dan een jaar staan ingeschreven. Zelfs onder mensen die langer als werkloos staan geregistreerd, daalt de werkloosheid, zij het in een veel trager tempo”, zegt Mats Wadman van Arbetsförmedlingen.

Jongeren werken meer

In Zweden worden mensen van 16 tot 64 jaar als werkloos beschouwd als ze bij Arbetsförmedlingen als werkloze staan ingeschreven of deelnemen aan een programma met activiteiten gericht op het vinden van een job. Een jaar geleden waren er 31.000 mensen meer werkloos dan nu. Relatief gezien betekent dit een daling van 0,7 procent.

De jeugdwerkloosheid (18- tot 24-jarigen) is het meest teruggelopen: van 17,5 procent vorig jaar augustus naar 15,2 procent nu.

Arbetsförmedlingen schreef 32.000 nieuwe werklozen in. Een jaar geleden werden in augustus nog 35.000 mensen nieuw geregistreerd. Het aantal vacatures is in een jaar gestegen van 51.000 naar 59.000. Het aantal ontslagen liep ook terug, van 3700 naar 3300.

Opsteker voor regering

Voor de regeringspartijen is de dalende werkloosheid een opsteker. Zondag zijn er verkiezingen in Zweden. Werk is een belangrijk thema in de campagne. De centrumrechtse regering wil de komende jaren 350.000 nieuwe banen in Zweden creëren, door aanpassingen van het economisch beleid.

De voornaamste oppositiepartij Socialdemokraterna belooft onder meer zogenaamde “traineejobs” in de zorg. Jongeren kunnen dan deels werken, deels leren voor verpleger.

Reacties

reacties