Onzekerheid over begroting in Zweden

Zweedse regering

De regering Löfven. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Wordt de Zweedse begroting voor 2015 aangenomen? Of krijgt het land, ondanks een kersverse regering, te maken met een kabinetscrisis?

De nieuwe regering van sociaaldemocraten en groenen presenteerde gisteren de begroting voor 2015. Daarin werden hogere uitkeringen voor werklozen en gepensioneerden voorgesteld, en ook een belastingverhoging voor hogere inkomens. Wie minimaal 35.000 kronen bruto verdient, moet straks meer belasting betalen. Dit geldt ook voor 65-plussers die werken.

De regering wil extra investeren in onder meer onderwijs, infrastructuur, zorg, natuurbescherming en klimaat. Ook Defensie mag, tegen de verwachtingen in, wat meer tegemoet zien. Medicijnen voor kinderen zullen, als het aan de regering ligt, voortaan gratis zijn. Ook alleenstaande ouders krijgen een extraatje. In totaal wordt voor 25 miljard kronen geïnvesteerd.

De regering-Löfven wil ook de zogenaamde trainee jobs invoeren. Dit zijn banen voor langdurig werkloze jongeren waarbij ze een jaar voor 75 procent werken en voor 25 procent een opleiding krijgen.

Regeringscrisis?

Of al die voorstellen erdoor komen, is twijfelachtig. Sociaaldemocraten en groenen vormen een minderheid in de Zweedse rijksdag. Ze hebben dus de steun van de oppositie nodig om hun plannen te realiseren.

De vier centrumrechtse partijen die de laatste acht jaar regeerden en nu in de oppositie zijn, zien alvast niets in de begroting. Zij komen over enkele weken met een alternatief. Zij vinden de belastingverhogingen voor de hogere inkomens en 65-plussers niet door de beugel kunnen.

Ook de voorgenomen verlaging en aanpassing van de RUT-bijdrage, die huishoudelijke diensten subsidieert, vinden ze maar niks. Ze staan ook afwijzend tegen de trainee jobs die geen enkele werkgarantie bieden.

Voor een tegenbegroting van de oppositie is eveneens en meerderheid nodig. Als die er komt, is er een regeringscrisis. De bal ligt in het vak van de rechts-populistische Zweden-Democraten (Sverigedemokraterna). Die maken geen deel uit van de centrumrechtse oppositie, maar staan evenmin positief tegenover de regeringspartijen. De partij noemt de begroting “slechter dan verwacht”. Zij willen, zoals te verwachten, onder meer maatregelen tegen immigratie.

Op 3 december volgt de beslissing als het parlement stemt over de begroting.

Werkgelegenheid groeit niet

Analisten constateren ondertussen dat de werkgelegenheidspolitiek van de nieuwe regering niet effectiever is dan die van de vorige, ondanks dat Löfven daar zijn stokpaardje van maakt. De eigen prognoses van sociaaldemocraten en groenen laten geen lagere werkloosheid zien dan de prognoses van de vorige centrumrechtse regering, constateert Lena Mellin van Aftonbladet.

Pas in 2018 zouden er, met de huidige regering, meer gewerkte uren zijn in Zweden, maar het verschil met de prognoses van de vorige regering is niet meer dan 0,1 procent.

Reacties

reacties