Migranten in Zweden zijn vaak hoog opgeleid

Migranten in Zweden

1 op 4 migranten in Zweden heeft universiteit gedaan. Foto: 123rf

Migranten in Zweden zijn gemiddeld iets lager opgeleid dan de Zweden zelf, maar het verschil is niet groot. Dit constateert het Zweedse Bureau voor de Statistiek.

Het aandeel hoogopgeleiden, met een hogere opleiding van drie jaar of meer, is hetzelfde bij mensen die in het buitenland geboren zijn, als bij de autochtone Zweden: 25 procent. Hieronder wordt in Zweden de universiteit of hogeschool verstaan.

Van alle allochtonen heeft 39 procent na de middelbare school doorgeleerd, van de geboren Zweden 41 procent.

Er zijn wel grotere verschillen binnen de migrantenpopulatie. Van de mensen die buiten Zweden zijn geboren, heeft 20 procent niet meer opleiding dan de Zweedse basisschool, terwijl dat bij de Zweden 11 procent is. Hierbij moet aangetekend worden dat de basisschool in Zweden voor kinderen tot 16 jaar is, en niet tot 12 zoals in veel andere landen.

Buitenlandse mannen zijn over het algemeen hoger opgeleid dan buitenlandse vrouwen.

Opleidingsniveau stijgt

Het opleidingsniveau hangt sterk af van het land van herkomst. Migranten uit Azië en Afrika zijn gemiddeld lager opgeleid dan die uit andere werelddelen.

Maar het niveau is sinds het jaar 2000 wel almaar hoger aan het worden. Sterker nog, bij de migranten die de laatste jaren naar Zweden zijn gekomen, zijn er meer hoogopgeleiden (29 procent) dan bij de Zweden zelf (25 procent).

Het gaat ook om jongere mensen. Bijna de helft van de nieuwkomers is tussen 25 en 34 jaar. In het algemeen zijn jonge migranten hoger opgeleid dan oudere.

Ondanks het hoge opleidingsniveau komen allochtonen in Zweden moeilijker aan werk dan in veel andere Europese landen. Taalachterstand kan een rol spelen, maar er zijn ook signalen dat buitenlanders op de arbeidsmarkt gediscrimineerd worden, ook al is dit verboden.

Reacties

reacties